Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie samochodów wycofanych z eksploatacji – Podstawy prawne złomowania samochodów

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie samochodów wycofanych z eksploatacji

Wspólnota Europejska, w celu skoordynowania działań w zakresie zagospodarowania (SWE) w krajach członkowskich wprowadziła szczegółowe uregulowania prawne. Podstawowe zasady postępowania z odpadami, w tym również samochodami wycofanymi z użytku zawarte są w Dyrektywie 75/442/EEC o odpadach[3]. Obecnie najważniejszym dokumentem dotyczącym pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uchwalona 18 września 2000r. Dyrektywa 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Dokument ten dotyczy zużytych pojazdów, będących odpadami, w rozumieniu Dyrektywy 75/442/EEC Rady Europy w sprawie odpadów[3]. Dyrektywa 2000/53/EC zawiera w swojej treści zbiór założeń dotyczących ograniczania ilości powstających odpadów z samochodów wycofanych z użytku, ich ponownego wykorzystania, odzysku oraz recyklingu[4]. Zawartość Dyrektywy 2000/53/EC odnosi się zarówno do producentów samochodów, komponentów, jak i materiałów oraz do stosowanych części zapasowych i zamiennych. W celu zrealizowania postanowień dokumentu, producenci oraz importerzy pojazdów są zobowiązani do wykorzystywania przy produkcji samochodów surowców nie stwarzających zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dostosowania się do wymogów dotyczących demontażu, ponownego użycia i recyklingu (SWE). Ponadto zobowiązani są do zapewnienia bezpłatnego odbioru, demontażu oraz odzysku wszystkich pojazdów wycofanych z użytku – zajmuje się tym auto złom. Wytwórcy samochodów powinni również znakować komponenty i materiały wykorzystywane przy produkcji pojazdu, ponieważ takie postępowanie znacznie ułatwi identyfikacje produktów, w celu ich późniejszego odzysku i recyklingu. Od dnia 1 lipca 2003r. Unia Europejska wprowadziła zakaz stosowania ołowiu, rtęci, kadmu oraz związków sześciowartościowego chromu w pojazdach wprowadzanych na rynek 9. Przedstawiona Dyrektywa o samochodach wycofanych z eksploatacji zwiększa odpowiedzialność producenta za pojazd w całym cyklu jego życia, czyli od momentu jego powstania, do etapu, w którym staje się odpadem. Zgodnie z założeniami Dyrektywy 2000/53/EC firmy produkujące oraz importerzy samochodów powinny osiągnąć do 1 stycznia 2015 następujące poziomy:

- odzysk – 95%,
- recykling – 85%

W związku z tym, koniecznością staje się taka produkcja samochodów, w wyniku której pojazd zostanie skonstruowany w 95% z materiałów podlegających procesom recyklingu.

One Response to “Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie samochodów wycofanych z eksploatacji – Podstawy prawne złomowania samochodów”

Leave a Reply

 • Poziom odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji – Podstawy prawne złomowania samochodów
  Poziom odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji W Polsce średni wiek pojazdu poddanego recyklingowi wynosi 17 lat. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej cykl życia samochodu w Polsce jest znacznie dłuższy. Średni europejski czas eksploatowania pojazdu stanowi od 10 do 12 lat, w zależności od kraju [1]. Dane dotyczące postępowania z […]
 • Auto Złom Śląsk – Podstawy prawne złomowania samochodów
  Auto Złom Śląsk Ze względu na bezpieczeństwa i ochrony środowiska należy nałożyć nacisk na producentów samochodów aby zwiększyć udziału elementów wykonanych z materiałów poddających się w jak największym stopniu odzyskowi i recyklingowi w przeciwnym przypadku poziom odzysku ulegnie obniżeniu. Z jednej strony proces recyklingu (SWE) przynosi ogromne korzyści […]
 • Polskie regulacje prawne w dziedzinie złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji – Podstawy prawne złomowania samochodów
  Polskie regulacje prawne w dziedzinie złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202) jest podstawowym aktem prawnym obowiązującym w Polsce[6]. W ustawie określone zostały zasady postępowania z samochodami wycofanymi z eksploatacji w sposób bezpieczny d […]
 • Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie samochodów wycofanych z eksploatacji – Podstawy prawne złomowania samochodów
  Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie samochodów wycofanych z eksploatacji Wspólnota Europejska, w celu skoordynowania działań w zakresie zagospodarowania (SWE) w krajach członkowskich wprowadziła szczegółowe uregulowania prawne. Podstawowe zasady postępowania z odpadami, w tym również samochodami wycofanymi z użytku zawarte są w Dyrektywie 75/442/EEC o odpa […]
 • Sieć recyklingu w Polsce – Podstawy prawne złomowania samochodów
  Sieć recyklingu w Polsce Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej została zobowiązana do wdrożenia ogólnokrajowej sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji, w skład której wchodzą producenci samochodów i części zamiennych, państwowe organy administracyjne oraz jednostki zajmujące się przetwarzaniem samochodów wycofanych z eksploatacji, czyli […]
 • Podstawy prawne złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji – Podstawy prawne złomowania samochodów
  Podstawy prawne złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji Problem dotyczący samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE) stał się oddzielnym przedmiotem przepisów prawnych obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do prowadzenia działań mających na celu zminimalizowanie ilości powstających odpadów z (SWE) […]
 • Złomowanie odpadów z wycofanych samochodów – Podstawy prawne złomowania samochodów
  Złomowanie odpadów z wycofanych samochodów Wraki samochodowe stanowią duże źródło surowców wtórnych, do których należą: złom metali nieżelaznych, złom stalowy, tekstylia, guma, szkło oraz tworzywa sztuczne. Udział poszczególnych surowców w obecnie eksploatowanych pojazdach. Z rysunku 1 wynika, że w konstrukcji samochodów największy udział mają surowce z meta […]
 • Recykling zużytych opon – Podstawy prawne złomowania samochodów
  Recykling zużytych opon W grupie odpadów gumowych pochodzących z samochodów wycofanych z użytku najważniejszym elementem są opony, które w obecnych czasach stanowią ogromny problem dla środowiska naturalnego. Powodem jest ich duża objętość oraz trwałość, gdyż zużyte i wyeksploatowane opony nie ulegają rozkładowi przez okres około 100 lat. Postępowanie z opon […]
 • Recykling wycofanych samochodów z eksploatacji – Streszczenie – Podstawy prawne złomowania samochodów
  Recykling wycofanych samochodów z eksploatacji Streszczenie Obecnie światowy park samochodowy liczy 500 milionów samochodów osobowych oraz 150 milionów pojazdów ciężarowych. W miarę upływu lat liczba ta ulega zwiększeniu. W Polsce średni wiek pojazdu poddanego recyklingowi wynosi 17 lat. Na przełomie ostatnich lat, w Polsce wyraźnie widoczny jest postęp w dz […]
 • Wpływ złomowanych pojazdów na środowisko – Podstawy prawne złomowania samochodów
  Wpływ złomowanych pojazdów na środowisko Odzyskiwanie surowców wtórnych z odpadów staje się coraz ważniejszym zadaniem współczesnej cywilizacji. Wymuszone to jest szybkim wyczerpaniem surowców naturalnych oraz degradacyjnym charakterem składowania odpadów. Już od kilkudziesięciu lat obserwuje się szybki rozwój różnych technologii recyklingu. Obecnie odzyskiw […]